ออมสิน ลงทะเบียนกู้เงินฉุกเฉิน

   Home / เทคนิคกู้ยังไงให้ผ่าน / ออมสิน ลงทะเบียนกู้เงินฉุกเฉิน

  ออมสิน ลงทะเบียนกู้เงินฉุกเฉิน

  0

  ออมสิน ลงทะเบียนกู้เงินฉุกเฉิน ออมสินมีสินเชื่อฉุกเฉินให้

  กู้เงินออมสิน 10,000 บาท ดอกเบี้ย 10 บาทต่อเดือน ออมสินพร้อมอ้าแขนรับคนหลุดเกณฑ์ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน 5,000 บาท ธนาคารออมสิน เปิดให้บริการสินเชื่อฉุกเฉิน 10,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยจะเปิดลงทะเบียนกู้เงินออมสินผ่านทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th เท่านั้น เริ่ม 15 เม.ย. 63

  สำหรับรายละเอียดของสินเชื่อออมสินมีอะไรบ้าง มาดูกัน

  • วงเงินสูงสุด: 10,000 บาท
  • อัตราดอกเบี้ย: 0.10% ต่อเดือน
  • ผ่อนชำระคืนสูงสุด: 2 ปี
  • ปลอดชำระเงินงวด: 6 งวดแรก
  • ไม่มีหลักประกัน

  คุณสมบัติ ลงทะเบียนกู้เงินออมสิน

  • อายุ 20 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย
  • ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน และได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด เช่น พ่อค้า-แม่ค้า คนขับแท็กซี่ มัคคุเทศก์ เป็นต้น
  • มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้
  • เมื่อรวมอายุผู้กู้ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี