สินเชื่อเงินกู้

   Home / เทคนิคกู้ยังไงให้ผ่าน / สินเชื่อเงินกู้

  สินเชื่อเงินกู้

  0

  สินเชื่อเงินกู้ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) เข้าใจความต้องการเข้าถึงเงินทุนของพ่อค้าแม่ค้า และผู้ประกอบการรายย่อย เสนอสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย “คุยง่าย ผ่อนสบาย ได้เงินเร็ว” สนับสนุนเงินทุนสูงสุด 200,000 บาท ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน กู้เงิน ให้พ่อค้าแม่ค้าเข้าถึงเงินทุนในระบบได้อย่างปลอดภัย

  สินเชื่อกู้เงิน

  สินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย

  ธนาคารไทยเครดิต กู้เงิน เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) สนับสนุนเงินทุน

  • วงเงินสูงสุด 200,000 บาท
  • สินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Loan) ไม่มีระยะเวลาครบกำหนด แต่วงเงินจะมีการทบทวนต่ออายุหรือไม่ต่ออายุทุกปี
  • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

  สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยโดยเฉพาะคุณสมบัติผู้สมัคร

  • บุคคลธรรมดา
  • สัญชาติไทยเท่านั้น
  • มีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี
  • อายุผู้กู้ที่เป็นที่เป็นเจ้าของธุรกิจต้องไม่เกิน 60 ปี
  • วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจเท่านั้น
  • ต้องมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพไม่ต่ำกว่า 1 ปี
  • ธุรกิจต้องมีสถานประกอบการชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้
  • สถานที่ตั้งธุรกิจ ต้องอยู่ในตลาด กู้เงิน ในระยะรัศมีไม่เกิน 15 กิโลเมตร จากสาขาของธนาคาร

  เอกสารประกอบการสมัคร

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)
  • เอกสารแสดงสถานภาพสมรส (ถ้ามี)
  • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรก
  • สำเนาสัญญาเช่า (ถ้ามี)

  หมายเหตุ :
  รายละเอียดการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กู้เงิน และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด