สินเชื่อบุคคล SPEEDY LOAN

   Home / เทคนิคกู้ยังไงให้ผ่าน / สินเชื่อบุคคล SPEEDY LOAN

  สินเชื่อบุคคล SPEEDY LOAN

  0

  สินเชื่อบุคคล SPEEDY LOAN บริการสินเชื่อบุคคล Speedy Loan จากธนาคารไทยพาณิชย์ สมัครสินเชื่อเงินสดได้ง่ายๆโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน รับเงินสดเข้าบัญชีธนาคาร พร้อมวงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ กู้เงิน และสะดวกสบายกับหลายช่องทางการผ่อนชำระ

  กู้เงิน

  รายละเอียดสินเชื่อ

  บริการสินเชื่อบุคคล Speedy Loan กู้เงิน จากธนาคารไทยพาณิชย์ สมัครสินเชื่อเงินสดได้ง่ายๆโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน รับเงินสดเข้าบัญชีธนาคาร พร้อมวงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ และสะดวกสบายกับหลายช่องทางการผ่อนชำระ

  ขอสินเชื่อทั่วไป

  • สมัครง่ายโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
  • เมื่อขอสินเชื่อไปแล้วได้รับการอนุมัติ ธนาคารจะโอนเงินกู้เข้าบัญชีธนาคารที่ลูกค้าได้แจ้งความประสงค์ไว้
  • วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 20,000 – 3,000,000 บาท
  • 20,000 – 30,000 บาท ผ่อนได้สูงสุด 24 เดือน
  • 30,001 – 99,999 บาท ผ่อนได้สูงสุด 60 เดือน
  • 100,000 – 3,000,000 บาท ผ่อนได้สูงสุด 72 เดือน
  • ชำระคืนธนาคารเป็นรายเดือนๆ ละเท่าๆ กัน
  • คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  • ระยะเวลาการผ่อนชำระขั้นต่ำ 12 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 72 เดือน

  อนุมัติไว กับสินเชื่อบุคคล Speedy loan

  • วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และไม่เกิน 3,000,000 บาท
  • ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 72 เดือน

  วิธีการคิดอัตราผ่อน 2,600 บาทต่อเดือน :กรณีวงเงินกู้ 100,000 บาท อัตราผ่อน 2,600 บาทต่อเดือน ระยะเวลาผ่อนชำระ 72 เดือน กู้เงิน คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 23.25% ต่อปี

  เงื่อนไขรวม :

  • อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคล Speedy loan ใช้สำหรับลูกค้าที่สมัคร และได้รับการอนุมัติวงเงิน ระหว่าง 1 เมษายน 2563 – 30 มิถุนายน 2563 เท่านั้น
  • ระยะเวลาการผ่อนชำระขั้นต่ำ 12 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 72 เดือน
  • หลักเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  • ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการเว้นแต่มีความจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กู้เงิน กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
  • สอบถามเพิ่มเติม SCB Call Center โทร 02-777-7777