การกู้เงิน ทำไง

   Home / เทคนิคกู้ยังไงให้ผ่าน / การกู้เงิน ทำไง

  การกู้เงิน ทำไง

  0

  การกู้เงิน ทำไงดีคับ

  หากผู้ประกอบการนำเงินเก็บ หรือเงินก้อนสุดท้ายของครอบครัวมาลงทุน หากธุรกิจมีปัญหา อาจจะถึงขั้นสิ้นเนื้อประดาตัว  การกู้เงินมาลงทุนทั้งหมด หรือกู้บางส่วนมาลงทุน จึงเป็นการกระจายความเสี่ยง เวลาธุรกิจมีปัญหา ก็ยังสามารถเจรจาต่อรองในการผ่อนชำระหนี้ได้ และยังอุ่นใจที่ยังมีเงินส่วนตัวไว้สำรอง ทำให้มีทุนใช้ในช่วงเวลาในช่วงฟื้นตัว และพอประทังให้ธุรกิจอยู่รอดในช่วงวิกฤต

  การกู้ย่อมทำให้ธนาคารเห็นสภาพคล่องและวินัยทางการเงิน

  สร้างความน่าเชื่อถือได้ระดับหนึ่ง แต่การกู้เงินธนาคารก็จะดูสัดส่วนของหนี้สินประกอบในการปล่อยกู้ด้วยเช่นกัน ดังนั้น ผู้ประกอบการอยากจะกู้เงินมาทำธุรกิจ หรือขยายกิจการ ต้องคำนึงถึงสัดส่วนที่พอเหมาะ ไม่ใช่กู้ 100% เพื่อมาทำธุรกิจ และไม่มีเงินทุนหมุนเวียน หรือไม่มีเงินฝากและหลักทรัพย์อย่างอื่นเลย

  ระหว่างการกู้เงิน โดยเฉพาะกู้มาเพื่อขยายธุรกิจ หากเป็นลูกหนี้ที่ดี ชำระตรงตามเวลา ไม่มีเลื่อน หรือไม่เคยมีประวัติติดตามทวงถาม เป็นลูกหนี้ประวัติดี ธนาคารมักจะมีสิทธิพิเศษให้ต่างๆมากมาย เช่น เมื่อกู้และผ่อนชำระมาสักพัก ก็จะเพิ่มวงเงินกู้ให้โดยเราไม่ต้องขอ  หรือ มีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพในการทำธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ หรือช่วยหาช่องทางการตลาด ช่องทางการจัดจำหน่าย ทำให้ผู้ประกอบการมีโอกาสในการพัฒนาธุรกิจมากยิ่งขึ้นด้วย

  ถึงแม้ว่า อาจจะดูเหมือน การกู้เงินมาลงทุนมีข้อดีหลายอย่าง ทั้งช่วยลดหย่อนภาษี ทั้งช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างกำไร และเป็นการกระจายความเสี่ยง แต่ในความเป็นจริง