กู้เงิน

   กู้เงิน

   bdtngfhd

   คนขับแท็กซี่

   เพื่อมาทำธุรกิจ

   ทนายความ

   สินเชื่อบุคคล

   ทรัพย์ค้ำประกัน

   สินเชื่อบุคคลซิตี้

   กู้เงิน สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan รายละเอียดการสมัคร สินเชื่อเงินด่วน

   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เปิดให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด COVID-19 ลงทะเบียน กู้เงิน ฉุกเฉิน ธ.ก.ส. ได้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกร ในอัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 0.1 ต่อเดือน วงเงินกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท